Najważniejsze informacje na temat rozbiórki budynku

Najważniejsze informacje na temat rozbiórki budynku

Rozbiórka budynku to czasami konieczność. Zdarza się, że na naszej działce znajduje się budynek, który nie jest już użyteczny i zajmuje cenne miejsce, które chętnie wykorzystalibyśmy w innym celu. Zanim jednak przystąpimy do jego wyburzenia musimy pamiętać, że jest to jedna z robót budowlanych, która często wymaga pozwolenia oraz spełnienia odpowiednich procedur. W przeciwnym wypadku narażamy się na konsekwencje prawne z tym związane.

Kiedy musimy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynku? Generalnie rzecz ujmując, pozwolenie na wyburzenie jest konieczne w wypadku, gdy pozwolenia wymaga budowa takiego samego budynku i odwrotnie, pozwolenie na rozbiórkę nie jest konieczne, gdy budowa takiego samego budynku go również nie wymaga. Bez odpowiedniego zezwolenia możemy wyburzyć budynek, którego wysokość nie przekracza 8 metrów, całkowita powierzchnia nie przekracza 25 metrów kwadratowych, oraz którego odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości przy zaznaczeniu, że nie jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. W innych przypadkach musimy chęć wyburzenia zgłosić staroście powiatowemu lub do prezydenta miasta na prawie powiatu, oraz określić sposób i zakres prac wyburzeniowych. Oczywiście niezbędna będzie także właściciela wyburzanego obiektu.  Zgłoszenia takiego dokonujemy zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac wyburzeniowych. Prace takie możemy rozpocząć, jeśli odpowiedni organ administracji nie wniósł sprzeciwu względem przedłożonego wniosku.

Najważniejsze informacje na temat rozbiórki budynku

Przed przystąpieniem do samej rozbiórki budynku musimy także odpowiednio zabezpieczyć teren, tak by prace rozbiórkowe nie stanowiły dla nikogo zagrożenia. Drugim ważnym elementem przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych jest odłączenie wszelkich instalacji jak instalacje gazowe, elektryczne, wodne i kanalizacyjne.

Jaki jest koszt wyburzenia budynku? Na cenę usługi wpływa kilka czynników. Przede wszystkim wielkość budynku oraz materiał z jakiego został wybudowany. Zazwyczaj najtrudniejszy i najbardziej pracochłonny jest żelbeton. Przy rozbiórce obiektów wybudowanych z jego wykorzystaniem konieczny jest specjalistyczny sprzęt. Znaczniej mniej zachodu i mniej czasu wymaga rozbiórka budynków z cegły czy drewna lub metalu.

Niezależnie, czy rozbiórka dotyczy małego czy dużego budynku zapewnienie bezpieczeństwa prac jest kluczowe. Dlatego warto skorzystać z usług firmy specjalizującej się w wyburzeniach i rozbiórkach obiektów budowlanych, dysponującej odpowiednim sprzętem, wykwalifikowanymi specjalistami, a prace rozbiórkowe zostaną wykonane przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności. Dodatkowo plusem skorzystania z usług profesjonalistów jest fakt, że zajmą się pozostałościami po wyburzeniu i nie zostaniemy z gruzem, którego wywózka może nasz kosztować sporo nerwów, czasu i zasobów finansowych.  Wybierając taką firmę warto zwrócić uwagę ile takich prac mają na swoim koncie, oraz jakim sprzętem dysponują. Jako, że wyburzenie to odpowiedzialne zadanie, nie warto sugerować się wyłącznie kryterium ceny usługi. W przeciwnym razie, może nas to kosztować więcej niż na początku zakładaliśmy.

Nasza firma w sprawny i szybki sposób dokona wszelkich formalności związanych z rozbiórką budynku, oraz wykona samą rozbiórkę zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości przy tego typu pracach.

 

Najważniejsze informacje na temat rozbiórki budynku