ROZBIÓRKI BUDYNKÓW NA TERENIE POZNANIA

Wykonujemy rozbiórki budynków na terenie Poznania i okolic

Jeśli musisz dokonać rozbiórki budynku przemysłowego lub mieszkalnego to dobrze trafiłeś. Rozbiórki to jedna z ofert naszej firmy a ponadto oferujemy kompleksowe usługi przygotowania gruntu pod inwestycję na terenie całego Poznania i okolic. Działamy w tej branży już od dawna dzięki czemu posiadamy znaczne doświadczenie w realizacji przeróżnego typu rozbiórek. Doświadczeni pracownicy to podstawa naszej firm na ich szkolenie kładziemy największy nacisk. Jeśli chcesz zobaczyć jak to w praktyce wygląda to sprawdź naszą galerię z różnego typ prac ziemnych jakie dokonaliśmy w ostatnim czasie.

Do rozbiórek wykorzystujemy nowoczesny oraz profesjonalny sprzęt w tym lekki jak i ciężki w zależności od rodzaju zlecenia. Nowoczesny sprzęt to gwarancja wykonania usługi rozbiórki na czas oraz co ważniejsze bezpiecznie.

Rozbiórka budynku to czasami konieczność, podyktowania planami nowej inwestycji, przebudowy, lub w sytuacji gdy stan techniczny danego budynku zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Niezależnie od powodów rozbiórkę budynku warto powierzyć w ręce specjalistów, którzy nie tylko posiadają wiedzę, umiejętności i odpowiednia narzędzia, ale także zajmą się odzyskaniem wartościowych materiałów możliwych do ponownego użycia i zadbają aby pozostałości trafiły na właściwe składowiska odpadów.

Planując wyburzenia budynków warto mieć na uwadze, że co do zasady rozbiórki budynków są normowane przez akt prawny, podlegają pod przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane, a tym samym traktowane są jak inne roboty budowlane i wymagają uzyskania odpowiednich pozwoleń, ustanowienia kierownika budowy (rozbiórki) oraz prowadzenia dziennika budowy (rozbiórki) i umieszczenia stosownej tablicy informacyjnej. Odstępstwem od konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku jest wyburzenie obiektu, do którego budowy nie było wymagane stosowne pozwolenie i jednocześnie nie jest także wpisane na listę zabytków podlegających pod ochronę konserwatora, niemniej należy pamiętać, że w wielu przypadkach niezbędne będzie zgłoszenie prac rozbiórkowych właściwemu organowi.

Rozbiórka budynku a bezpieczeństwo.

Aby rozbiórka budynku została przeprowadzona sprawnie i bezpiecznie niezbędne jest posiadanie zarówno fachowej wiedzy i uprawnień, ale także dysponowanie właściwym sprzętem, w tym także ciężkim, bez którego trudno sobie poradzić przy wyburzaniu większych obiektów. Warto także mieć na uwadze, że rozbiórka budynku musi zostać poprzedzona odłączeniem przyłączeń oraz instalacji, czego zdecydowanie nie powinno wykonywać się samemu o ile nie dysponujemy właściwymi w tym zakresie kwalifikacjami.

Koszt rozbiórki budynków zależny jest od wielu czynników, w tym od:

  • wielkości budynku,
  • materiałów z jakich został zbudowany,
  • stanu technicznego budynku,
  • stopnia skomplikowania prac koniecznych do jego wyburzenia,
  • ilości odpadów i pozostałości po rozbiórce,
  • odległości od odpowiedniego składowiska odpadów, na które koniecznym będzie wywiezienie pozostałości,
  • rodzaju i ilości materiałów możliwych do odzyskania w trakcie rozbiórki budynku (co jest związane z zastosowaniem odpowiednich technik i narzędzi do rozbiórki).

Jako firma działająca na rynku w obszarze rozbiórki budynków od wielu lat, dysponujemy zarówno zapleczem kompetentnych i doświadczonych pracowników jak i szerokim zapleczem nowoczesnego sprzętu, a także wiedzą z zakresu obowiązującego prawa.

Bezpiecznie przeprowadziliśmy rozbiórki budynków przemysłowych i mieszkalnych, jak również mniejszych obiektów zarówno na terenie Poznania jak i okolic. Oferujemy przeprowadzenie prac związanych z wyburzeniem budynków różnego typu terminowo i dbałością o każdy szczegół.

Rozbiórki budynków na terenie Poznania - galeria realizacji

ROZBIÓRKI BUDYNKÓW

PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJĘ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU