FREZOWANIE POWIERZCHNI DRÓG

Frezowanie powierzchni dróg na terenie Poznania

Frezowanie nawierzchni jest jednym z elementów modernizacji i odnowy dróg. Podstawowym zadaniem przy tego typu pracach, jest zniwelowanie kolein i deforamcji powierzchni jezdni.

Nasze frezarki pozostawiają powierzchnię, która może być natychmiast otwarta dla ruchu, lub wzmocniona ułożeniem nowych warstw bitumicznych.

Frezowanie powierzchni dróg – Poznań

Oferujemy:

 • frezowanie warstwy ścieralnej przy remontach utrzymaniowych,
 • frezowanie przy remontach cząstkowych,
 • likwidację kolein,
 • frezowanie warstw asfaltowych na pełną głębokość przy rozbiórkach nawierzchni jezdni,
 • frezowanie parkingów i placów manewrowych.

Technologia ta ma najlepsze zastosowanie przy:

 • usuwaniu nawierzchni o niewystarczającej szorstkości,
 • podwyższaniu przyczepności podłoża,
 • likwidacji skutków pełzania nawierzchni (koleiny, wybrzuszenia) oraz innych nierówności,
 • odtwarzaniu prawidłowego profilu pochylenia jezdni,
 • usuwaniu warstwy ścieralnej (np. pod nową warstwę bitumiczną),
 • usuwaniu poziomego oznakowania nawierzchni.

FREZOWANIE POWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE POZNIANIA I OKOLIC